Een landschap van overvloed

Samen krijgen we het voor elkaar, een levend landschap van overvloed.
Een landschap dat weer zoemt, tjirpt en fluit van het leven!

Stichting Mooyland wil letterlijk en figuurlijk een brug slaan tussen natuur en landbouw door ruimte te geven aan vernieuwende initiatieven op het vlak van natuurbeheer en landbouw.

Concreet kopen wij landbouw- en natuurgronden aan en geven deze in gebruik aan landbouwactiviteiten volgens agro-ecologische principes en natuurbeheer op basis van natuurlijke processen.

Ook herstellen we het landschap door heggen, houtwallen, poelen en boomgaarden aan te leggen. Met deze landschapselementen willen we natuur- en landbouwgebieden weer letterlijk aan elkaar verbinden.

Doe mee! Samen krijgen we het voor elkaar.

ik heb land
ik wil meehelpen
ik wil doneren