Beleid & statuten

Concreet koopt de stichting landbouw- en natuurgronden aan en geeft deze in gebruik aan landbouwactiviteiten volgens agro-ecologische principes en natuurbeheer op basis van natuurlijke processen.

Verder trachten we natuur- en landbouwgebieden beter met elkaar te verbinden door het verwerven, beheren en ontwikkelen van kleine landschapselementen op zowel eigen percelen als op percelen van derden. Denk hierbij aan poelen, hagen, houtwallen en boomgaarden.

Bekijk onze statuten voor de volledige doelstelling.

Onze plannen voor 2023-2024 vind je in het beleidsplan:

Beleidsplan 2023-2024 (PDF)