Jaarverslag

Stichting Mooyland is opgericht in maart 2023. Wij zitten momenteel in de opstartfase en werken aan onze communicatie en fondsenwerving en het realiseren van de eerste projecten.

Er is nog geen jaarverslag beschikbaar. Het eerste verslag verschijnt begin 2024.

Stichting Mooyland zet zich in voor het algemeen nut en zet daarom in op een erkenning door de Belastingdienst met een ANBI-status.