Ik heb land

Heb je land en ruimte over waarop je landschapselementen zoals heggen, houtwallen, poelen of hoogstamboomgaarden wilt laten herstellen? Of wil je ruimte bieden aan een agro-ecologisch werkende boer? Dan komen wij graag met je in contact.

Ik wil landschapsherstel op mijn perceel
Heb je een groot perceel in het landelijk gebied, waarop je minimaal 50 meter haag of houtwal of een hoogstamboomgaard wilt laten plaatsen? Dan kunnen we elkaar helpen. Mooyland ondersteunt terreineigenaren met plantgoed en vrijwilligers die komen aanplanten. Samen krijgen we het voor elkaar en toveren we jouw perceel om in een klein paradijsje.

Lees verder


Ik wil landbouw- of natuurgrond beschikbaar stellen

Startende boeren komen niet gemakkelijk aan grond. Landbouwgrond is duur en de concurrentie is groot. Om agro-ecologische boeren een kans te geven willen wij grond aankopen en deze tegen redelijke prijzen verpachten. Daarnaast willen we natuurgrond aankopen om daar natuurbeheer op basis van natuurlijke processen tot stand te laten komen. Wil jij landbouw- of natuurgrond in bruikleen geven, financieren, verpachten of verhuren? Dan horen we graag van je!
Lees verder