Ik wil grond beschikbaar stellen

Mooyland wil landbouw en natuur letterlijk en figuurlijk met elkaar verbinden. Daarom zoeken wij naar plekken voor startende boeren die werken volgens agro-ecologische principes. Daarnaast willen we natuur beheren op basis van natuurlijke processen. Wil jij landbouw- of natuurgrond in bruikleen geven, financieren, verpachten of verhuren? Lees dan verder en wie weet kunnen we samen een landschap van overvloed tot stand brengen.

Landbouw en natuur?
Landbouw en natuur zijn in Nederland twee gescheiden werelden. Mooyland wil deze werelden juist samenbrengen omdat ze bij elkaar horen en niet zonder elkaar kunnen. De natuur en de vruchtbaarheid van onze landbouwgronden staan beiden onder druk, maar met een ander systeem kunnen ze elkaar helpen en juist versterken.

Agro-ecologische landbouw
Het andere landbouwsysteem dat wij voor ons zien bestaat reeds en is zeer veelbelovend: agro-ecologische landbouw. Deze vorm van landbouw boert met de natuur mee in plaats van er tegenin. Verder krijgen de boeren het respect dat zij verdienen als hoeders van de grond. Agro-ecologie heeft veel kenmerken van permacultuur en biologische landbouw in zich. De beweging richt zich op een eerlijke, sociaal- en ecologisch verantwoorde landbouw.

Natuurbeheer volgens natuurlijke processen
De natuur weet zelf prima hoe ze zich moet herstellen. Door ruimte te geven aan de natuur en natuurlijke processen kunnen ecosystemen zich herstellen. Deze vorm van natuurbeheer wordt ook wel “rewilding” genoemd.
Meanderende beken, wandelende bossen, natuurbegrazing en mozaïeklandschappen zijn voorbeelden van verwilderingsprocessen die bijdragen aan biodiversiteitsverbetering.

Wat kan jij doen als grondeigenaar of -financier?
Stichting Mooyland streeft naar het verwerven van eigen terreinen door middel van giften en donaties, maar we staan ook open voor samenwerking met andere terreineigenaren.

Jij kunt ons en onze toekomstboeren helpen door:

– landbouwgrond of boomgaarden in bruikleen te geven
– landbouw- of natuurgrond (voor) te financieren
– te investeren in agrarisch vastgoed en deze te verpachten
– bestaande grond te verpachten of te verhuren


Interesse in een vruchtbare samenwerking?

Wil je eens verder praten? Neem dan vrijblijvend contact op met Frank Rozendaal, secretaris van Stichting Mooyland. Samen denken we na over een passende manier waarop jij met geld of grond een bijdrage kunt leveren aan Mooyland.

Frank Rozendaal
0524-700210
frank@mooyland.nl