Over

Een landschap van overvloed

Samen krijgen we het voor elkaar, een levend landschap van overvloed. Een landschap dat weer zoemt, tjirpt en zoemt van het leven. Stichting Mooyland wil letterlijk en figuurlijk een brug slaan tussen natuur en landbouw door ruimte te geven aan vernieuwende initiatieven op het vlak van natuurbeheer en landbouw.

Zodoende willen we biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid herstellen en planten, dieren en mensen weer in harmonie met elkaar laten leven en ecologische, sociale en economische aspecten terug in balans brengen.

Concreet koopt de stichting landbouw- en natuurgronden aan ze geeft deze in gebruik aan landbouwactiviteiten volgens agro-ecologische principes en natuurbeheer op basis van natuurlijke processen.

Verder trachten we natuur- en landbouwgebieden beter met elkaar te verbinden door het verwerven, beheren en ontwikkelen van kleine landschapselementen op zowel eigen percelen als op percelen van derden. Denk hierbij aan poelen, hagen, houtwallen en boomgaarden.